Revize klimatizací a tepelných čerpadel

Zajišťujeme revize klimatizací a tepelných čerpadel.

Podle platné legislativy je povinnost provozovatele provádět revize klimatizací (chladícím zařízení) v pravidelných intervalech vycházejících podle celkového GWP ( Potenciál globálního oteplování ) chladícího zařízení. Celkové GWP klimatizace (chladícího zařízení) je součin množství náplně (kg) v okruhu a GWP daného chladiva. GWP chladiva je srovnatelný s dopadem CO2. Čím je hodnota GWP vyšší, tím je vyšší příspěvek látky ke globálnímu oteplování. Revizi tepelných čerpadel a klimatizací je povinen zajistit provozovatel u zařízení s celkovým GWP zařízením vyšším než je 5t CO2.

Tabulka nejčastěji používaných chladiv

CHLADIVO GWP na 1Kg chladiva Povinná revize od
 R134a 1 430 3.5Kg
R410A 2 088 2.4Kg
R407C 1 774 2.8Kg
R404A 3 922 1.3Kg

Odeslat